รับทำแอพ iOS, iPhone, iPad
ถ้าคุณกำลังมองหาคนทำแอพ iOS แอพเพื่อประชาสัมพันธ์ แอพเพื่อนำเสนอความรู้ แอพเพิ่มโอกาสทางการตลาดด้วย iPhone App, iPad App ช่องทางการตลาดที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ในราคาเบาๆ ท่านก็สามารถมี iPhone App, iPad App เป็นของตัวเองได้ ทุกแอพพร้อมขึ้น AppStore

รับทำแอพ iOS, รับทำแอพ iPhone, รับทำแอพ iPad ราคาถูก
รับทำแอพ Android, Tablet
ถ้าคุณกำลังมองหาคนทำแอพ Android แอพเพื่อประชาสัมพันธ์ แอพเพื่อนำเสนอความรู้ แอพเพิ่มโอกาสทางการตลาดด้วย Android App, Tablet App ช่องทางการตลาดที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ในราคาเบาๆ ท่านก็สามารถมี Android App, Tablet App เป็นของตัวเองได้ ทุกแอพพร้อมขึ้น Google PlayStore

รับทำแอพ Android, รับทำแอพ Tablet ราคาถูก
รับทำแอพ Windows,Windows8 
รับทำแอพ Windows แอพเพื่อประชาสัมพันธ์ แอพเพื่อนำเสนอความรู้ แอพเพิ่มโอกาสทางการตลาดด้วย Windows App, Windows8 App ช่องทางการตลาดที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ในราคาเบาๆ ท่านก็สามารถมี Windows App, Windows8 App เป็นของตัวเองได้ ทุกแอพพร้อมขึ้น WindowsStore
รับทำแอพ Windows, รับทำแอพ Windows8 ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์ด้วย CMS, Joomla, Wordpress 
รับทำเว็บไซต์ด้วย CMS, Joomla, Wordpress มีเว็บแบบทันใจพร้อมโฮสติงและชื่อโดเมน รับใส่ Plug-in ของ Joomla, Wordpress รับทำตระกร้าสินค้า เว็บแคตาลอก เว็บรายการสินค้า ปรับตั้งค่า SEO ตั้งค่า Google Analytics


รับทำเว็บไซต์, ปรับแต่งเว็บ, ปรับปรุงเว็บ ราคาถูก
Print

สอนเขียนโปรแกรม การสร้าง iOS Application ด้วย Objective-C หรือ Swift

สอนเขียนโปรแกรม iOS Application สอนการพัฒนาแอพลิเคชั่นเบื้องต้น สำหรับผู้ที่สนใจการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานในระบบปฏิบัติการ iOS บนอุปกรณ์ iPhone, iPad, iPod touch คอร์สนี้เรียนรู้การสร้างแอพลิเคชันแบบ Native เขียนด้วย Objective-C โดยใช้เครื่อง Mac และ XCode ในการเขียนโปรแกรม สอนความรู้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมสำหรับ iOS การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (OOP) โดยใช้ภาษา Objective-C พื้นฐานการสร้าง iOS Application การสร้าง iOS Application สำหรับ iPhone, iPad, การออกแบบหน้าจอ และการใช้งาน Control ต่างๆ สำหรับแอพลิเคชันแต่ละประเภท และการใช้งาน SQLite ใน Application 
 เนื้อหาครอบคลุม iOS 9.0.1 และอุปกรณ์ iPhone6s, iPad Air, iPad mini Retina 

 

 

 

 

 

 เนื้อหาการสอน 
จำนวน 5 วัน หรือ 35 ชั่วโมง

 

      Day 1

          -    การใช้งาน XCode และ Interface Builder

          -    การพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนไอโฟนเบื้องต้น

          -    การสร้างไอโฟนแอพพลิเคชั่น

          -    การเขียนโปรแกรมภาษา Objective-C เบื้องต้น

          -    การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

 

      Day 2

          -    การออกแบบแอพพลิเคชันแบบ Model-View-Controller

          -    คลาส UIView

          -    การ Touch และ Tapในโปรแกรม

          -    ทำความเข้าใจกับ View Controller

          -    การเขียนแอพพลิเคชั่นแบบ Multi View

 

      Day 3

          -    การใช้งาน Tab Bar Controller

          -    การใช้งาน Navigation Controller

          -    Action Sheet และ Message

          -    ทำความรู้จักกับ UITableView

          -    การทำงานของ delegate และ data source

 

     Day 4

          -    การปรับแต่ง UITableView

          -    การสลับ, แทรก และลบเซลล์ต่างๆใน UITableView

          -    การปรับแต่งเซลล์ใน UITableView

          -    การนำ UITableView ไปใช้งานร่วมกับ View อื่นๆ

 

      Day 5

         -    การใช้งาน CoreData, SQLite Database

         -    การใช้งาน SQLite Database ร่วมกับ UITableView

         -    การจัดจำหน่ายโปรแกรมผ่าน App Store

         -    แนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในอนาคต 

 

 ราคา 9,000 บาท

หมายเหตุ

- ผู้เรียนควรมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมมาบ้าง
- ผู้เรียนต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์ Mac ที่ใช้ CPU Intel


 บริการสอนเป็นรายบุคคล บริการสอนนอกสถานที่ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
สอนนอกสถานที่ในกรุงเทพฯ
- คิดค่าเดินทางเพิ่มวันละ 500 บาท

สอนต่างจังหวัด
- คิดค่าเดินทางเพิ่ม 3,000 บาท
- คิดค่าที่พักเพิ่ม 2,000 บาท

 

TOP