รับทำแอพ iOS, iPhone, iPad
ถ้าคุณกำลังมองหาคนทำแอพ iOS แอพเพื่อประชาสัมพันธ์ แอพเพื่อนำเสนอความรู้ แอพเพิ่มโอกาสทางการตลาดด้วย iPhone App, iPad App ช่องทางการตลาดที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ในราคาเบาๆ ท่านก็สามารถมี iPhone App, iPad App เป็นของตัวเองได้ ทุกแอพพร้อมขึ้น AppStore

รับทำแอพ iOS, รับทำแอพ iPhone, รับทำแอพ iPad ราคาถูก
รับทำแอพ Android, Tablet
ถ้าคุณกำลังมองหาคนทำแอพ Android แอพเพื่อประชาสัมพันธ์ แอพเพื่อนำเสนอความรู้ แอพเพิ่มโอกาสทางการตลาดด้วย Android App, Tablet App ช่องทางการตลาดที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ในราคาเบาๆ ท่านก็สามารถมี Android App, Tablet App เป็นของตัวเองได้ ทุกแอพพร้อมขึ้น Google PlayStore

รับทำแอพ Android, รับทำแอพ Tablet ราคาถูก
รับทำแอพ Windows,Windows8 
รับทำแอพ Windows แอพเพื่อประชาสัมพันธ์ แอพเพื่อนำเสนอความรู้ แอพเพิ่มโอกาสทางการตลาดด้วย Windows App, Windows8 App ช่องทางการตลาดที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ในราคาเบาๆ ท่านก็สามารถมี Windows App, Windows8 App เป็นของตัวเองได้ ทุกแอพพร้อมขึ้น WindowsStore
รับทำแอพ Windows, รับทำแอพ Windows8 ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์ด้วย CMS, Joomla, Wordpress 
รับทำเว็บไซต์ด้วย CMS, Joomla, Wordpress มีเว็บแบบทันใจพร้อมโฮสติงและชื่อโดเมน รับใส่ Plug-in ของ Joomla, Wordpress รับทำตระกร้าสินค้า เว็บแคตาลอก เว็บรายการสินค้า ปรับตั้งค่า SEO ตั้งค่า Google Analytics


รับทำเว็บไซต์, ปรับแต่งเว็บ, ปรับปรุงเว็บ ราคาถูก
Print

JAVA Programming

หลักสูตรสำหรับผู้ต้องการเสริมสร้างจุดเด่นในด้าน Programming โดยเริ่มต้นเรียนรู้พื้นฐานการเขียนโปรแกรมตั้งแต่คำสั่งพื้นฐานของ java การออกแบบโปรแกรมในลักษณะเชิงวัตถุ (Object-Oriented Programming) ไปจนถึงการเขียนโปรแกรมแบบ web application นำเสนอภาพและเสียง ออกแบบส่วนที่ติดต่อผู้ใช้ให้ตรงกับลักษณะของงาน รวมทั้งติดต่อรับส่งข้อมูลผ่านทาง Network ในรูปแบบต่าง ๆได้ การเรียนมุ่งเน้นสำหรับท่านที่มีประสบการณ์ด้าน Web Design หรือ ASP และ PHP Web Programming แต่ไม่เคยมีโอกาสศึกษาทางด้านการเขียนโปรแกรมโดยตรงมาก่อน ในหลักสูตรนี้จะทำให้ท่านเข้าใจพื้นฐานการเขียนโปรแกรมที่ถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ web site ให้มีความสามารถโดนเด่นอีกด้วย

 

 

 

เนื้อหาการอบรม 35 ชั่วโมง (5 วัน)

1. Getting Started
- An Introduction to Java
- Phase of a Java Program
- The Java Programming Environment

2.Java Language Basics
- Comments, Data Type, Variables, Operators
- Getting input from the user
- Control Structure
- Command-line arguments

3. Classes & Objects
- Introduction on Object-Oriented Programming(OOP)
- Using Predefined Classes
- Defining Your Own Classes
- Static Fields and Methods
- Method Parameters
- Object Construction

4. Object-Oriented Programming (OOP) concepts
- Inheritance - Abstract class and Interface
- Polymorphism

5. Java Array & Essential Class
- Arrays of primitive, class, or array types
- A multidimensional array
- Essential APIs - Math APIs
- Primitive Wrapper Classes
- String - Internationalization APIs

6. Advance language features
- Package and Access Modifiers
- Exceptions, Logging, Assertions, and Debugging
- Logging 7. Collections
- Framework Overview
- Iterable and Collection
- List
- Set
- Queue
- Map

8. GUI Programming
- GUI Components
- Layout Managers
- Event handling

9. Thread
- Define a thread
- Create separate threads in a Java program
- Control the execution of a thread
- Share data with multiple threads
- Use wait and notify to communicate between threads
- Use synchronized to protect data from corruption

10. Performing I/0
- File
- Random Access File
- Streams
- Writers and Readers

 

ราคา 9,000 บาท (ยังไม่่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

บริการสอนเป็นรายบุคคล บริการสอนนอกสถานที่ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สอนนอกสถานที่ในกรุงเทพฯ
- คิดค่าเดินทางเพิ่มวันละ 500 บาท

สอนต่างจังหวัด
- คิดค่าเดินทางเพิ่ม 3,000 บาท
- คิดค่าที่พักเพิ่ม 2,000 บาท

TOP