รับทำแอพ iOS, iPhone, iPad
ถ้าคุณกำลังมองหาคนทำแอพ iOS แอพเพื่อประชาสัมพันธ์ แอพเพื่อนำเสนอความรู้ แอพเพิ่มโอกาสทางการตลาดด้วย iPhone App, iPad App ช่องทางการตลาดที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ในราคาเบาๆ ท่านก็สามารถมี iPhone App, iPad App เป็นของตัวเองได้ ทุกแอพพร้อมขึ้น AppStore

รับทำแอพ iOS, รับทำแอพ iPhone, รับทำแอพ iPad ราคาถูก
รับทำแอพ Android, Tablet
ถ้าคุณกำลังมองหาคนทำแอพ Android แอพเพื่อประชาสัมพันธ์ แอพเพื่อนำเสนอความรู้ แอพเพิ่มโอกาสทางการตลาดด้วย Android App, Tablet App ช่องทางการตลาดที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ในราคาเบาๆ ท่านก็สามารถมี Android App, Tablet App เป็นของตัวเองได้ ทุกแอพพร้อมขึ้น Google PlayStore

รับทำแอพ Android, รับทำแอพ Tablet ราคาถูก
รับทำแอพ Windows,Windows8 
รับทำแอพ Windows แอพเพื่อประชาสัมพันธ์ แอพเพื่อนำเสนอความรู้ แอพเพิ่มโอกาสทางการตลาดด้วย Windows App, Windows8 App ช่องทางการตลาดที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ในราคาเบาๆ ท่านก็สามารถมี Windows App, Windows8 App เป็นของตัวเองได้ ทุกแอพพร้อมขึ้น WindowsStore
รับทำแอพ Windows, รับทำแอพ Windows8 ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์ด้วย CMS, Joomla, Wordpress 
รับทำเว็บไซต์ด้วย CMS, Joomla, Wordpress มีเว็บแบบทันใจพร้อมโฮสติงและชื่อโดเมน รับใส่ Plug-in ของ Joomla, Wordpress รับทำตระกร้าสินค้า เว็บแคตาลอก เว็บรายการสินค้า ปรับตั้งค่า SEO ตั้งค่า Google Analytics


รับทำเว็บไซต์, ปรับแต่งเว็บ, ปรับปรุงเว็บ ราคาถูก
Print

Microsoft Visual Basic

หลักสูตรการเขียนโปรแกรมสำหรับ Windows ด้วย Microsoft Visual Basic ร่วมกับฐานข้อมูล Microsoft Access และ Microsoft SQL Server สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานของการออกแบบหน้าจอของโปรแกรม การเขียนคำสั่งในการทำงานตั้งแต่ โดยผู้ที่ไม่มีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อนก็สามารถเรียนได้ โดยเน้นการปฏิบัติจริง เช่น การสร้างโปรแกรมตัวอย่าง ระบบร้านเช่าหนังสือ ระบบร้านขายสินค้า หรือระบบควบคุมเงินเดือนพนักงานเป็นต้น ซึ่งให้ท่านได้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบงานของท่านได้ อีกทั้งยังเป็นโปรแกรมพื้นฐานซึ่งจะต่อยอดไปสู่การเขียนโปรแกรมระดับที่สูงกว่าเช่น VB.NET, Asp / Asp.Net ได้

 

 

 

 

เนื้อหาการอบรม 35 ชั่วโมง (5 วัน)

Day 1 เรียนรู้ Microsoft Visual Basic เบื้องต้น

- ทำความรู้จักกับ Variables, Variable Scope และ Data Types
- การ convert ตัวแปรไปเป็น Data Type ต่างๆ
- รู้จักกับ Variables และ Constants
- ทำความเข้าใจกับ Expression
- ทำความเข้าใจกับ Operators
- ทำความเข้าใจระหว่าง Value Type และ Reference Type
- เรียนรู้การใช้งาน Array และการเข้าถึง Array
- เรียนรู้การใช้งาน Collection ต่างๆ
- การควบคุม Flow ของ Program
- การใช้งาน If Statements
- การใช้งาน Multiple-Outcome If Statements
- การใช้งาน The Switch Statements
- รูปแบบของ Iteration Statements
- การใช้งาน While Statements
- การใช้งาน Do Statements
- การใช้งาน For Statements
- การใช้งาน Break กับ Continue Statements
- การทำ Commenting และ Documenting Code
- รู้จักกับ Debugging Interface

Day 2 โครงสร้างการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน
- แนะนำการใช้ Class
- รู้จักกับ Encapsulation
- ทำความเข้าใจ Class Lifecycle
- การใช้งาน Class Constructors และ Destructors
- การใช้งาน Class Attributes
- การใช้งานReference Type Properties
- รู้จักกับ Assessors
- การเปรียบเทียบระหว่าง Private และ Public Members
- การเปรียบเทียบระหว่าง Internal และ Public Types
- การใช้งาน Class Properties และ Method
- การใช้งาน Static Properties และ Method

Day 3 การเขียนโปรแกรมด้วย Microsoft Visual Basic 
- ทำความเข้าใจ Polymorphism
- การทำ Polymorphic Casting
- การทำ Casting ด้วย Subtypes
- การใช้งาน Polymorphic Methods
- การทำ Overrides
- การใช้งาน Sealed Classes and Methods
- รู้จักกับ Interface
- ความสำคัญของ Code Standardization

Day 4 Interface, Abstract, Delegates และ Event
- การทำ Implement Interface
- การใช้ Interface เข้าถึง Class Functionality
- การอ้างถึง Object ผ่าน Interface
- การทำ Implement Interface แบบ Explicitly และ Implicitly
- รู้จักกับ Abstract Class
- การเปรียบเทียบระหว่าง Interfaces กับ Abstract Classes
- รู้จักกับ Abstract Method
- การทำ Polymorphism ด้วย Interfaces
- การสร้าง Classes, Properties และ Methods จาก Business Requirements
- รู้จักกับ Delegates
- การอ้างถึง Delegate Type
- การทำ Invoke Method โดยใช้ Delegate Instance
- รู้จักกับ Events
- การสร้าง System Event Handlers
- การสร้าง Custom Event
- Handling a Custom Event

Day 5 Exceptions และ I/O, File
- รู้จักกับ Exceptions
- The Exception Model
- Handling Exceptions
- การสร้าง Custom Exceptions
- Throwing Exceptions
- การจัดการเกี่ยวกับ Files
- การอ่านและเขียน Files
- การจัดการกับ Directories
- การจัดการกับ Path
- รู้จักกับ Streams
- อ่านและเขียน Binary Data, Text และ XML

ราคา 8,000 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

บริการสอนเป็นรายบุคคล บริการสอนนอกสถานที่ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม สอนนอกสถานที่ในกรุงเทพฯ
- คิดค่าเดินทางเพิ่มวันละ 500 บาท

สอนต่างจังหวัด
- คิดค่าเดินทางเพิ่ม 3,000 บาท
- คิดค่าที่พักเพิ่ม 2,000 บาท

TOP