รับทำแอพ iOS, iPhone, iPad
ถ้าคุณกำลังมองหาคนทำแอพ iOS แอพเพื่อประชาสัมพันธ์ แอพเพื่อนำเสนอความรู้ แอพเพิ่มโอกาสทางการตลาดด้วย iPhone App, iPad App ช่องทางการตลาดที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ในราคาเบาๆ ท่านก็สามารถมี iPhone App, iPad App เป็นของตัวเองได้ ทุกแอพพร้อมขึ้น AppStore

รับทำแอพ iOS, รับทำแอพ iPhone, รับทำแอพ iPad ราคาถูก
รับทำแอพ Android, Tablet
ถ้าคุณกำลังมองหาคนทำแอพ Android แอพเพื่อประชาสัมพันธ์ แอพเพื่อนำเสนอความรู้ แอพเพิ่มโอกาสทางการตลาดด้วย Android App, Tablet App ช่องทางการตลาดที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ในราคาเบาๆ ท่านก็สามารถมี Android App, Tablet App เป็นของตัวเองได้ ทุกแอพพร้อมขึ้น Google PlayStore

รับทำแอพ Android, รับทำแอพ Tablet ราคาถูก
รับทำแอพ Windows,Windows8 
รับทำแอพ Windows แอพเพื่อประชาสัมพันธ์ แอพเพื่อนำเสนอความรู้ แอพเพิ่มโอกาสทางการตลาดด้วย Windows App, Windows8 App ช่องทางการตลาดที่ส่งตรงถึงมือผู้บริโภค ในราคาเบาๆ ท่านก็สามารถมี Windows App, Windows8 App เป็นของตัวเองได้ ทุกแอพพร้อมขึ้น WindowsStore
รับทำแอพ Windows, รับทำแอพ Windows8 ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์ด้วย CMS, Joomla, Wordpress 
รับทำเว็บไซต์ด้วย CMS, Joomla, Wordpress มีเว็บแบบทันใจพร้อมโฮสติงและชื่อโดเมน รับใส่ Plug-in ของ Joomla, Wordpress รับทำตระกร้าสินค้า เว็บแคตาลอก เว็บรายการสินค้า ปรับตั้งค่า SEO ตั้งค่า Google Analytics


รับทำเว็บไซต์, ปรับแต่งเว็บ, ปรับปรุงเว็บ ราคาถูก
Print

สอนเขียนโปรแกรม การสร้าง iOS Application แบบแอพลิเคชัน

สอนเขียนโปรแกรม iOS เบื้องต้นที่เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจหรือสำหรับผู้ที่เคยผ่านการเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานในระบบปฏิบัติการ iOS มาแล้ว และต้องการศึกษาการเขียนโปรแกรม iOS ในบางหัวข้อ หัวข้อการอบรมนี้จัดแบ่งออกเป็นหัวข้อตามการนำไปใช้งาน มุ่งเน้นการนำไปใช้งานจริง เนื้อหาเจาะลึกตามหัวข้อพร้อมตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง สามารถเลือกภาษาที่ใช้ได้ทั้ง Objective-C หรือ Swift 

 

 

 

 

 

 

1. E-Book Download & Reader Application

    -  การสร้างเว็บและฐานข้อมูลหนังสือออนไลน์

    -  การสร้าง E-Book Catalogue ออนไลน์ ด้วย XML, JSON

    -  การสร้าง E-Book Shelf ด้วย UIScrollView, UICollectionView, UITableView

    -  การใช้งาน Loading Activity, UIProgressbar, SDWebImage

    -  การดาวน์โหลด E-Book และ Save เก็บลงในแอพ

    -  การใส่ PDF Reader ในแอพลิเคชัน

จำนวนชั่วโมง 7 ชั่วโมง (1 วัน)

ค่าอบรม 3,000 บาท

 

2. Video On-Demand Application, Online Radio Application

    -  การสร้างเว็บและฐานข้อมูลหนังสือวีดีโอ

    -  การสร้าง Video On-Demand ออนไลน์ ด้วย XML, JSON

    -  การสร้าง List Video On-Demand ด้วย UIScrollView, UICollectionView, UITableView

    -  การใช้งาน Loading Activity, UIProgressbar, SDWebImage

    -  การใช้งาน MVMediaController สำหรับเปิด Video On-Demand

    -  การใช้งาน AVMediaPlayer สำหรับเปิด Online Radio

จำนวนชั่วโมง 7 ชั่วโมง (1 วัน)

ค่าอบรม 3,000 บาท

 

3. Online Booking Application - แอพลิเคชันจองห้อง จองโรงแรม จองตั๋ว

    -  การสร้างเว็บและฐานข้อมูลการจอง

    -  การสร้างรายการจอง ออนไลน์ ด้วย XML, JSON

    -  การสร้าง List รายการจอง ด้วย UIScrollView, UICollectionView, UITableView

    -  การใช้งาน Loading Activity, UIProgressbar, SDWebImage

    -  การใช้งาน Asynchronous Post ด้วย Form, JSON

จำนวนชั่วโมง 15 ชั่วโมง (2 วัน)

ค่าอบรม 5,000 บาท

 

4. Online News Application - แอพลิเคชันแจ้งข่าว-ประชาสัมพันธ์

    -  การสร้างเว็บและฐานข้อมูลข่าว-ประชาสัมพันธ์

    -  การสร้างรายการข่าว-ประชาสัมพันธ์ ออนไลน์ ด้วย XML, JSON

    -  การสร้าง List ข่าว-ประชาสัมพันธ์ ด้วย UIScrollView, UICollectionView, UITableView

    -  การใช้งาน Loading Activity, UIProgressbar, SDWebImage

    -  การลงทะเบียนและใช้งาน Apple Push Notification

    -  การสร้างเว็บและส่งข้อมูล Apple Push Notification

จำนวนชั่วโมง 15 ชั่วโมง (2 วัน)

ค่าอบรม 5,000 บาท

 

5. Map & Route Application - แอพลิเคชันแสดงแผนที่และนำทาง

    -  การสร้าง List รายการสถานที่ ด้วย UIScrollView, UICollectionView, UITableView

    -  การใช้งาน Loading Activity, UIProgressbar, SDWebImage

    -  การใช้งาน MKMapKit, MKAnnotation

    -  การใช้งาน Routing เส้นทาง

จำนวนชั่วโมง 15 ชั่วโมง (2 วัน)

ค่าอบรม 5,000 บาท

 

 

บริการสอนเป็นรายบุคคล บริการนอกสถานที่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

ต่างจังหวัดคิดค่าเดินทางเพิ่ม 3,000 บาท

 

TOP